Shërbimet

Kompania “King Security” ne ofrimin e shërbimeve të sigurimit i është përshtatur kushteve më të avancuara në tregun e shërbimeve të sigurisë, nivelit të lartë edukativ dhe me eksperiencë të stafit menaxhues dhe punonjësve sipas shërbimeve dhe specializimeve, gjithherë e orientuar në kërkesat dhe nevojat e klientëve.

Bazuar ne këto performanca të kompanisë, jemi të gatshëm të marrim në përgjegjësi ne sigurimin e ndërtesave dhe objekteve të gjitha kategorive dhe falë punës shumë të suksesshme të deritashme jemi duke siguruar objektet e kategorive të ndryshme dhe të rëndësisë së veçantë, nga ato industriale sikur objektet biznesore, private, objektet e institucioneve në të gjithë territorin e Kosovës. Veprimtarinë e ushtrojmë në të gjitha qendrat rajonale të Kosovës, ku kemi ekipet intervenuese me patrulla, Qendrën e Kontrollit me qendrat dispeqerike. Kliko për më shumë…

Sigurimi fizik i njerëzve

Sigurimi fizik i pasurisë

Sigurimi i ngjarjeve me rrezikshmëri të lartë

Sigurimi fizik i tubimeve publike

Sigurimi teknik dhe mbrojtja

Sistemi i alarmeve

Qendra monitoruese 24 orë

Video mbikëqyrja

GPS dhe GPRS

Konsalting për siguri

Vlerësimi dhe analiza e cenimit të sigurisë dhe rreziqeve të sigurisë

Masat parandaluese të keqpërdorimeve

Vlerësimi dhe analiza e kërcënimeve të brendshme dhe të jashtme të sigurisë të afarizmit

Mbështetja në zbatimin e procedurave të sigurimi

Mbrojtja kundër zjarrit

Hartimi i projekteve të mbrojtjes kundër zjarrit

Masat preventive

Vizita dhe kontrolli i rregulltë i objekteve

Instalimi i mjeteve kundër zjarri

Zërimi i lokaleve të objektit që sigurohet/shenjëzimi për dalje dhe veprime emergjente

Ndihma profesionale dhe teknike

Close Menu